درج مطلب

این واحد آموزشی از سال 1389 آغاز به کار نموده و در همان سال به عنوان اولین دبستان هوشمند استان البرز معرفی شده است.
پیش دبستان و دبستان پیشتازان دانش البرز تکیه بر شعار "اول آرامش بعد آموزش" را هدف اصلی خود قرار داده و آموزش را بر مبنای تکنولوژی برتر و پرورش را بر مبنای تجربه برتر پایه ریزی کرده است.