تصویر گردان
   
 
 

درج مطلب

این مدرسه دارای کلاسهای درس هوشمند بوده و در آموزش دروس توسط آموزگاران جهت یادگیری بهتر و عمیق تر از محتواهای آموزشی الکترونیکی استفاده می شود.
مجهز به آزمایشگاه علوم و ریاضی می باشد.
استفاده از کارت الکترونیکی جهت حضور و غیاب و نیز خرید از بوفه الکترونیکی از دیگر امکانات این مدرسه است.
سالن ورزش برای راحتی دانش آموزان و اولیا گرامی در مدرسه تعبیه شده است.