متولدین ماه

 
 

متولدین دی ماه 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgsh6O3NibN_Dcaq-JaSer1YoLPIRgIj28o8eVYHcZCYmscnbS
 

دختران گلم تولدتان مبارک

غزل باواخانی
پرنیان صالحی
هستی کلانکی 
فرنیا چارین 
رومینا پیری 
ملیسا شهیدی   
عسل رمضانی پور 
مه نیا آزاده رنجبر 
پرنیان صنوبر
ملیکا خسرو بیگی
النا حقیقی خوشخو
ستایش غلامی
تیام بهرامی
 
 

 

 
تبریک تولد