درج مطلب

دانش آموزان پایه دوم برای برگزاری نمایشگاه فرهنگی و هنری عاشورای حسینی
1.آلینا صالحی منش
2.مانداناخدایاری
3. آوا صفاریون
4.باران حسنی
5.پارمیدا ابراهیمی
6.مه نیا رنجبر
7. یگانه کبیری
 
دانش آموزان پایه دوم برای برگزاری نقاشی عاشورای حسینی
1.ملیکا خسرو بیگی
2.رومینا طاهری
3.تارا تقوائی
 
نفر برتر تحقیق عاشورای حسینی به همراه روزنامه دیواری
1. آوا صفاریون