درج مطلب

 
کسب مقام اول در رشته نقاشی مدادرنگی : آوا صفاریون
کسب مقام اول در رشته نقاشی رنگ روغن :آذین محمودی رضا
کسب مقام اول ورزشی تکواندو :
    ملیکا خسرو بیگی
دانش آموزان سخت کوش اندیشمند :
آوا صفاریون، مهگل زعفرانی،
آلینا صالحی منش، پانیذ محمودی رضا، پینار مردی، آنیتا قره داغی،
فرنیا چارین، باران اسدیان،
مهسا سخایی، الیسا فرج پور،
درسا عاملی و سوین عباسی راد