آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 1- پرسنل

یکی از اهداف برگزاری این آزمون، آشنایی شما عزیزان با نحوه ی شرکت در آزمون های آنلاین می باشد. موفق باشید.